P R A C T I S E

"Perform (an activity) or exercise (a skill) repeatedly or regularly in

order to acquire, improve or maintain proficiency in it." [definition]


Prepare Reflect Analyze Create Train Investigate Study Explore

L I L I T H 'S   S C H O O L   O F   S H A D O W S

L E C T U R E S

W E B I N A R S

W O R K S H O P S

( O N L I N E )   C O U R S E S


about...


U N I V E R S A L   &   N A T U R A L   L A W S

S A C R E D   G E O M E T R Y

Q U A N T U M   P H Y S I C S

E S O T E R I C   K N O W L E D G E

N A T U R A L   H E A L T H

W I T C H C R A F T

S H A D O W W O R K

L I G H T W O R K

T H E   8   S A B B A T S

T H E   1 3   M O O N S

S A C R E D   R I T U A L S

A N C I E N T   W I S D O M

E L E M E N T A L   E N E R G Y

P S Y C H I C   A B I L I T I E S

M E D I T A T I O N S

O R A C L E   &   T A R O T

M A G I C A L   C R A F T I N G   &   C R E A T I O N S

A S T R A L   T R A V E L   &   L U C I D   D R E A M I N G

D I V I N A T I O N   &   C O M M U N I C A T I O N& many more Magical Knowledge & Life Hacks...
I N T R O D U C T I O N


Mijn naam is Lisa Seerden-Piëst (35) en sinds 2017 mag ik Ravenstein (Noord-Brabant) mijn thuis noemen.


Ik ben een Solitary-Eclectic Witch & High Priestess van de Coven: Caoimhe Lilas Lile.


“The bathtub became my cauldron and nature my inspiration.”


Zolang als ik me kan herinneren maak ik contact met andere realiteiten en dimensies. De dood heeft mij nooit kunnen weerhouden van direct contact met mijn overleden dierbaren en onbekenden. Vanaf het moment waarop ik begin jaren '90 in de Groesbeekse bibliotheek een aantal interessante boeken vond met informatie en verhalen over hekserij en al het mystieke, praktiseer ik Witchcraft.


Inmiddels loopt mijn hoofd over met bijna 30 jaar aan esoterisch onderzoek, ervaring en kennis op het gebied van het occulte, de heilige geometrie en de wetten van de natuur...


"Now it's time to share the secret knowledge from my Books of Shadows to the world."


Sinds 2018 kwamen steeds meer interessante dames op mijn pad waarmee ik mijn kennis en inspiraties kon delen en dit is gegroeid tot een Coven waarin we elkaar helpen onze ware unieke kracht te vinden en daarmee weer anderen te inspireren. Sinds dit jaar ben ik met deze acht dames (waarvan vier dames voormalig lid van de Coven zijn) een Sisterhood gestart op Telegram. Deze groep mag in de toekomst gaan groeien. Het is een groep waarin bijzondere vrouwen elkaar tegemoet komen en ontmoeten, elkaar helpen en een luisterend oor bieden, om hulp mogen vragen en onvoorwaardelijke steun kunnen verwachten.


"Envy and Jealousy are a thing of the past, Women need to Empower each other."


Met deze Sisterhood kunnen we een soort landelijk netwerk creëren waarin vrouwen elkaar promoten, versterken, ondersteunen en metgezellen. De oorspronkelijke energie van de vrouw vraagt naar een diepere connectie met andere vrouwen: een connectie waarin we elkaar versterken en ieders kwaliteiten mogen delen en mengen, zodat we elkaar kunnen begeleiden op ons levenspad en helpen met de groei en ontwikkeling van onze innerlijke potentie en ware unieke kracht.


Binnenkort komen er momenten op de agenda te staan waarin samenkomstdagen worden georganiseerd vanuit deze Sisterhood: "Circle of Knowledge" ~ Interactive Get-Together.