AVG - PRIVACY

Voor een goede behandeling is een dossier noodzakelijk. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat persoonsgegevens, aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.


Om privacy te waarborgen ga ik zorgvuldig om met persoonlijke en medische gegevens en zorg ik ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot gegevens. Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier.


Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


Daarnaast is het mogelijk dat we na overleg waarin ik expliciete toestemming heb verkregen, dat de gegevens uit het dossier ook nog voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen. (zie privacy op de factuur)
 • Voor digitale communicatie via email. (Voornaam, achternaam en mailadres)


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van deze gegevens, dan zal ik eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.


Zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, worden gegevens in het dossier 20 jaar bewaard.


Privacy op de factuur

Op de factuur staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,

zodat deze factuur kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar:


 • Naam, adres en woonplaats.
 • Geboortedatum.
 • De datum van het consult.
 • Factuurnummer.
 • Cliëntnummer.
 • Relatienummer/Polisnummer.
 • De prestatiecode van de voor de betreffende consultvorm:
  Prestatiecode 24101 - Chinese Geneeswijzen
  Prestatiecode 24102 - Shiatsu Massagetherapie
  Prestatiecode 24103 - Overige Oosterse Geneeswijzen
  Prestatiecode 24104 - Acupunctuur
  Prestatiecode 24105 - Tui Na Massagetherapie
 • De kosten van het consult.