Drie in één … oftewel San Zhong Yi
Opgericht op 16 januari 2008 door Lisa Seerden - Piëst


'San Zhong Yi' kan vanuit het Chinees worden vertaald naar 'drie in één',
wat voor mij een drietal bijzondere betekenissen heeft...


 1. Het verwijst naar de drie Traditionele Chinese Geneeswijzen :
  - Kruiden
  - Acupunctuur
  - Massage
 2. Mijn behandelingen zijn gericht op de heilige drie-eenheid :
  - Body (lichaam) als TCM practitioner.
  - Mind (emotie) als Spiritual Life Coach.
  - Soul (ziel) als Elemental Energy Healer.
 3. Het refereert naar de drie grondleggers van de TCG :
  - Lao Zi (Taoïsme)
  - Kong Zi (Confucianisme)
  - Da Mo Da Zi (Boeddhisme)


De Triquetra (het logo) :

De Triquetra is een middeleeuws Keltisch symbool, waarvan de Latijnse naam "driehoekig" betekent.

De 3 is een heilig getal wat verwijst naar het Leven, de Dood en een Wedergeboorte, maar tevens

ook naar de drie elementen Aarde, Water en Lucht. De cirkel in de Triquetra van het logo verwijst

naar de zon en het element Vuur.


Het concept van de Traditionele Chinese Geneeswijzen bestaat uit de samenwerking

tussen Yin (materie) en Yang (energie) en de daaruit voortgekomen Wu Xing

(de vijf elementen: Aarde, Metaal/Lucht, Water, Hout/Spirit en Vuur).